Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Edukační skupina předškolního vzdělávání

Vážení rodiče,


nově se asi setkáváte s pojmem edukační skupiny. Jedná se o přípravné kurzy, které vytvořila
Pedagogicko-psychologická poradna Brno jako program rozvoje dětí v předškolním věku jako
přípravu pro počátek školního vzdělávání. Při nástupu do školy mívají děti problémy v komunikaci,
opožděný vývoj řeči, artikulační neobratnost, nerozvinutou motoriku, zejména grafomotoriku,
narušené nebo nerozvinuté zrakové a sluchové vnímání, problémy s orientací v prostoru a čase,
oslabené základní matematické představy, nebo poruchy soustředění a pozornosti. Cílem skupinové
práce s dětmi je hravou formou rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce, které jsou důležité pro dobré
a kvalitní zvládnutí základů čtení, psaní a počítání. Smyslem edukačních skupin je systematický
rozvoj dílčích oblastí - rozvoj sociálních dovedností, matemetických představ, grafomotoriky a psaní, sluchového vnímínání, sluchové paměti, porozumění a přípravy na čtení, zrakového vnímání a pozornost. Touto přípravou můžeme předcházet možnému vzniku specifických poruch učení. Lekce konají ve spolupráci a za přítomnosti rodičů, kteří jsou aktivními účastníky lekcí.
 


Program skupin je obvykle rozvržen do několika měsíců, a to až do zápisu dětí do školy.
Letos budeme mít  opět harmonogram 6  lekcí,které probíhají po 14 dnech v pondělí, od ledna do března. Každá lekce má svou strukturu, jednotlivé činnosti
se střídají a na sebe navazují. Lekce mají přibližně hodinové trvání a je nutné , aby byl vždy přítomen
jeden z rodičů. Rodič získá nejen náměty pro domácí činnost, ale zároveň stráví čas se svým dítětem,
které se mu předvede v novém světle, ukáže své dovednosti , což je pro dítě i rodiče velmi cenné. Součástí edukačních skupin je domácí příprava, na kterou jsou dětem zadávány pracovní listy.


Přeji Vám , ať děti i Vás čas strávený ve skupině hodně baví a je Vám maximálně užitečný.


Mgr. Barbora Křížová
učitelka edukační skupiny

 

Oblasti rozvoje verbálních a kognitivních funkcí:

1. Sluchová analýza -slyšet určitou hlásku na začátku slova, uprostřed nebo na konci

 

2. Sluchová syntéza -umět spojit hlásky do slabiky, případně celého slova

 

3. Rozvoj řeči -pohádky

     1)doplňovat do vyprávění slova. ( Dědek zasadil….. .)

     2)ve vyprávění se střídat po větách nebo po krátkých částech

    3)umět vyprávět souvisle děj známé pohádky 

    4)sluchová percepce- ve vyprávění úmyslně opakovat

    5)dějová posloupnost- umět uspořádat obrázky děje:

 

    -okruhy slovní zásoby:

    1)příroda-stromy, květiny, zvířata-savci, ptáci, ryby, plazi,

    2)potraviny, jídlo, zelenina, ovoce

    3)dopravní prostředky, zařízení domu, školní potřeby

    4)člověk-členové rodiny, části těla, nemoci, oblečení,hygiena, povolání

    5)pohádkové postavy

 

4. Zrakové vnímání -umět rozlišovat podobné tvary nebo zrcadlově převrácení tvary

 

5. Prostorová orientace - pojmy: vpravo, vlevo, nahoře,dole, uprostřed

 

6. Matematické představy -umět spojovat předměty do skupin po 2, 3, 4, 5

 

7. Grafomotorika 

 

8. nácvik školáckého chování

- mluvím, jen když mám slovo, neskáču druhým do řeči

-nejdříve přemýšlím sám, když opravdu nevím, až potom poprosím o radu

-umím druhému pomoci nebo mu poradit

-umím říkat “prosím” a “děkuji”

-umím říkat “omlouvám se”, když něco není správně

-umím se oblékat a svlékat bez pomoci dospělého

-umím poznat svoje věci (oblečení,boty…pastelky…)

-umím si sbalit věci do batůžku(např.oblečení)

-umím po sobě uklízet (po kreslení, stříhání…hračky, oblečení…) audržuji kolem

sebe pořádek

-umím si už sám myslet na svoje povinnosti (doma i ve školce) a udržuji kolem sebe

pořádek

-umím na sebe dávat pozor, jsem venku i doma vždy opatrný

 

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice