Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Co je to "Skutečně zdravá škola" ?

Zapojení naší školy do programu přináší...
...kvalitní vzdělávání, neboť i vzdělávání o jídle, které je základem našeho života, patří ke vzdělávání

...pomoc dětem porozumět, co je opravdové jídlo, a poskytuje praktické životní dovednosti

...jídlo, které škola nabízí na svačiny a obědy, pomáhá vytvářet kulturu zdravého a udržitelného stravování

...připojení se k více než čtyřem stovkám škol, které již zlepšují kulturu stravování ve škole 

...obohacení školního vzdělávacího programu o nové vzdělávací a výchovné prvky a projektovou výuku a pomáhá naplnit vzdělávací obor Výchova ke zdraví a průřezové téma environmentální výchova v RVP.

...atraktivitu školy

...příležitosti a možnosti pro využití zážitkových a projektových forem učení a obohacení výuky o nové, dosud nezpracované téma – jídlo

...rozvoj praktických dovednosti, jako je vaření, pěstování a výběr vhodných potravin z hlediska zdraví i udržitelného rozvoje

...podporu regionálních pěstitelů a chovateů, a tím ekonomický rozvoj regionu

 

Pro rodiče představuje...

...komplexně řešené školní stravování                                                                                                                                                                                                                            ...lepší stravování dětí, které se odráží na  jejich zdraví
...rozvoj návyků a dovedností zdravého stravovacího stylu                                                                                                                                                                                      ...možnost podílet se na tvorbě jídelníčku

 

 

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice