Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Zvýšení kvality

Naše škola realizuje projekt s názvem Zvýšení kvality zapsaný pod registračním číslem CZ. 02. 3. 68 / 0.0./ 0.0./ 16 - 22 / 000 2601 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na:

 1. osobnostně profesní rozvoj pedagogů
  • aktivita II/2.1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin v oblasti  rozvoje čtenářské gramotnosti žáků
  • aktivita II/2.4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin v oblasti  získávání dalších dovedností, znalostí a kompetencí vedoucích k využívání efektivních vyučovacích metod v cizím jazyce)
    
 2. extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ
  • aktivita II/ 3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ - cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy
  • aktivita II/ 3.3. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem - cílem aktivity je podpořit žáky ve snaze dosáhnout lepších výsledků prostřednictvím možnosti doučování

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice