Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Třídy

1. a 2.ROČNÍK  (učebna "žlutá třída")

třídní učitelka: Mgr. Soňa Vrzalová

asistentka pedagoga: Olga Dvořáková

další vyučující: Mgr. Barbora Křížová- AJ

V 1.třídě máme letos 9 žáků, ve 2.ročníku máme 1 žáka.

Naše učebnice:

1.r. - Slabikář, písanka - Didactis Nová škola, Matematika - Alter, Anglický jazyk - Happy House 1

2.r. - Český jazyk - Nová škola, Matematika - Alter, Anglický jazyk - Happy House 2

 

3.ROČNÍK (učebna "zelená třída")

třídní učitelka: Mgr. Hana Toflová

asistentka pedagoga: Jana Kratochvílová

další vyučující: Mgr. Barbora Křížová- AJ, Jana Kratochvílová - VV, PČ, TV, Mgr. Soňa Lázničková- HV

Ve 3.třídě máme 9 žáků.

Naše učebnice: Český jazyk, Čítanka - Nová škola, Matematika - Alter, Anglický jazyk - Chit Chat 1

 

 

4.,5.ROČNÍK  (učebna "modrá třída")

třídní učitelka: Ing. Iveta Kulihová

asistentka pedagoga: Mgr. Jaroslava Pustějovská

další vyučující: Jana Kratochvílová - VV, PČ, INF , Mgr. Soňa Vrzalová- HV, Mgr. Barbora Křížová - AJ, INF

Ve spojeném rončíku letos máme 11 žáků 4.ročníku a 3 žáky 5.ročnáku.

Naše učebnice:

4.r. Český jazyk - Nová škola,  Přírodověda, Vlastivěda - Nová škola, Matematika - Alter, Anglický jazyk- Chit Chat 2

5.r. Český jazyk - Alter, Přírodověda, Vlastivěda - Nová škola, Matematika - Alter, Anglický jazyk - Project 1

 

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice