Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

4. Rozvojové aktivity na ZŠ a MŠ Radostice 2021-2023 (Šablony III)

Projekt „Rozvojové aktivity na ZŠ a MŠ Radostice“ (reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020905) je spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je podpora školy prostřednictvím školního asistenta, školního speciálního pedagoga, zahraničních stáží pro pedagogy, doučování a projektových dnů pro žáky školy.V rámci projektu jsme byli podpořeni částkou 475 900Kč.

 

Aktivity ZŠ v období 1.6.2021 - 31.5.2023

Projektové dny v ZŠ - setkání s odborníkem

Projektové dny mimo ZŠ - setkání s odborníkem

Zahraniční studijní stáž pro pedagoga ZŠ

Školní speciální pedagog - logopedická péče


Aktivity MŠ v období 1.6.2021-31.5.2023

Projektové dny v MŠ - setkání s odborníkem

Projektové dny mimo MŠ - setkání s odborníkem

Zahraniční studijní stáž pro pedagoga MŠ

Školní asistent

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice