Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Zápis do 1.ročníku

Zápis pro školní rok 2024/2025

Zápis budoucích prvňáčků bude probíhat ve středu 17.dubna. 2024 od 13:30 hodin. Rezervace času zápisu zde.

K zápisu je zapotřebí s sebou přinést – "ZŠ zápis – přihláška", "ZŠ zápis – zápisní list", rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.

Zápis probíhá formou motivačního pohovoru, během kterého je mapována školní zralost a připravenost dítěte pro vstup do školy. 

Motivační pohovor je veden na jednotlivých stanovištích, kde se střídají klidové a pohybové aktivity. Je sledována například sociálně emoční zralost — úroveň myšlení, pozornosti a paměti, správná výslovnost, znalost základních barev, matematické představy, znalost geometrických těles, počítání do 10, správné držení psacího náčiní, pravolevá vyhraněnost, grafomotorika a koordinace pohybů, zraková a sluchová analýza a syntéza. Během motivačního pohovoru nejsou přítomni rodiče. 

 


ESS - Edukačně stimulační skupiny

Od února se budou konat ESS pro předškoláky, kteří budou nastupovat do 1.třídy do naší základní školy.
Cena: 1.000,-Kč / 10 lekcí

Platba na účet školy (případně v hotovosti): č.účtu 218 213 076/0300 - do popisu platby ESS +příjmení dítěte 

Aktivní účast rodičů je nezbytná.
Rodičům předškoláků, kteří chtějí chodit do jiné školy,  doporučujeme, aby se na ESS přihlásili na dané škole, pokud ESS tato škola pořádá.

Vzhledem k většímu počtu přihášených jsou dvě skupiny ESS - v úterý a ve středu , vždy od 16 hodin.

Termíny ESS:
13. a 14.2.  vede p.uč. Irena Obleserová, třída MŠ - Kuřátka
20. a 21.2.  vede p.uč. Irena Obleserová, třída MŠ - Kuřátka
27. a 28.2.  vede p.uč. Irena Obleserová, třída MŠ - Kuřátka
5. a 6.3.      vede p.uč. Irena Obleserová, třída MŠ - Kuřátka
12. a 13.3.  vede p.uč. Irena Obleserová, třída MŠ - Kuřátka
19. a 20.3.  vede p.uč. Soňa Vrzalová, třída ZŠ - Zelená 
26. a 27.3.  vede p.uč. Soňa Vrzalová, třída ZŠ - Zelená 
2. a 3.4.      vede p.uč. Barbora Křížová, třída ZŠ - Zelená 
9. a 10.4.   vede p.uč. Barbora Křížová, třída ZŠ - Zelená 
15. a 16.4.   vede p.uč. Barbora Křížová, třída ZŠ - Zelená 

 

Formuláře ke stažení:


Další informace:

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice