Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Provozní doba školní zahrady a školního hřiště pro veřejnost

Vstup na hřiště je na vlastní nebezpečí a pouze za účelem provozování povolených sportovních činností.

Vstup na školní zahradu je na vlastní nebezpečí a pouze za účelem her a relaxace .

Vstup veřejnosti je povolen od dubna do konce října, ve dnech pondělí až pátek od 15 hodin do 20 hodin, o víkendech od 8 hodin do 20 hodin.

Pokud na hřišti nebo školní zahradě probíhá školní akce, je vstup pro veřejnost v tuto dobu zakázán nebo omezen. 

Návštěvníci mají povinnosti se seznámit s provozním řádem školního hřiště a  školní zahrady vyvěšeným na školní zahradě nebo uveřejněným na webu školy.

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice