Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Úprava prostoru školní jídelny

Z dotace SZIF (Státního zemědělského intervnečního fondu) se škole podařilo získat dotaci ve výši 154.880,-Kč na přestavbu a modernizaci školní jídelny.

V Základní škole a Mateřské školy Radostice doposud nebyla vybudována samostatná školní jídelna.
V prostoru, který byl do loňského školního roku využíván ke stravování žáků a zaměstnanců školy byly nízké stolky a židle určené pouze pro děti, nedostatečná
kapacit míst u stolů a nevhodné výdejní okénko. Ppro dospělé strávníky jídelní stůl a židle zcela chyběly. Z těchto příčin byla konzumace školních obědů
hektická, nepohodlná a organizačně náročná. Strávníci neměli klid a čas na konzumaci a nosili si talíře v ruce.
Škola ve své Koncepci rozvoje školy pro následující 3leté období staví jako prioritu zapojení školy do projektu Skutečně zdravá škola. V tomto projektu
se dění ve škole, výuka a stravování, řídí principy a pravidly, které prohlubují vztah dětí a žáků k přírodě, potravinám a jídlu, učí souvislosti mezi
činnostmi lidí, přírodou a lidským zdravím. Vybudování příjemného a klidného prostoru určeného ke stravování přispěje k uvědomělému a
racionálnímu přístupu k jídlu a potravinám, a to například tak, že na školní zahradě budeme pěstovat bylinky a ovoce, které se budou žáci učit
zpracovávat.

Cílem projekt je vybudování klidného a zároveň moderního a příjemného prostoru pro stravování žáků a zaměstnanců školy. Škola se zapojuje do
projektu "Skutečně zdravá škola", a proto je pro nás otázka kvalitní stravy a kultury jídla jednou z priorit koncepce rozvoje školy.

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice