Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Historie školy

Z historie naší školy

Každá správná vesnice, musí mít kostel, školu a hospodu. Zatím máme všechno, a tak jsou Radostice tou pravou vesnicí.


Dne 9. října 1910 se sešlo místní obecní zastupitelstvo k důležité poradě. Jednáno bylo o vyškolení zdejší obce ze školního obvodu prštického. C.k. zemská školní rada povolila na žádost obce výnosem ze dne 29. 5. 1911 čís. 12.852 zřízení jednotřídní obecné školy v Radosticích.

Komisionelní jednání k zahájení stavby školy dle předložených plánů bylo konáno na stavebním místě dne 22. července 1911. Obecní zastupitelstvo vzhledem ke stále stoupajícímu počtu dětí školního věku se rozhodlo ke stavbě školní budovy se třemi třídami a stavbu zadalo zednickému mistru p. Josefu Bučkovi z Bosonoh za paušální obnos 47.000,–. Základní kámen k této nejdůležitější budově v obci byl položen v den sv. Václava 28. září 1911 za přítomnosti obecního zastupitelstva, místních občanů a školní mládeže. Slavnostní projevy k této příležitosti přednesli nadučitel p. Jan Pelikán a učitel p. Tomáš Horák oba z Prštic. Po slavnosti byly menší i větší děti poděleny čtyřmi haléři. Kolaudační řízení bylo po dokončení stavby prováděno koncem srpna a 1. září 1912 byla školní budova vysvěcena za přítomnosti c.k. okresního dozorce škol p. Františka Anderle a člena okresní školní rady p. Josefa Konečného z Troubska. Obřady svěcení řídil vdp. Děkan P. Hlobil z Rajhradu za asistence vdp. rady Beránka a dp.kooper. František Peterle z Tikovic. K přítomným občanům a školní mládeži promluvili vdp. děkan Hlobil, c.k. okr. dozorce škol p. František Anderle a ředitel p. František Kyselka z Ořechova.

Obecní zastupitelstvo v této významné době bylo složeno takto: starostou obce byl p. František Hájek, I. p. Jakub Lhotecký, II. radním p. Jan Dvořák, členy výboru: p. Jan Ondrášek, p. Rajmund Bártl, p. František Franta, p. Ondřej Drobílek, p. František Peška, p. Vincenc Ulbrych.

Správcem školy byl jmenován C.k. okresní školní radou dne 12. září 1912 p. Karel Melichar z Ostrovačic a potvrzen C.k. zemskou školní radou 7. 10. 1912 a zatímní učitelem ustanoven p. Julius Jankovský z Brna.

Školní rok 1912–1913 započal dne 16. září 1912 slavnými službami božími v chrámu páně v Tikovicích. Zahajovací porada učitelského sboru byla konána 17. září a na ní bylo usneseno, že v I. A třídě bude vyučovati zatimní učitel p. Julius Jankovský, který bude také v I.B třídě učit kreslení a tělocvik. I.B. třídu bude vyučovati správce školy p. Karel Melichar. Náboženské vyučování bude vykonávat dp. František Peterle, koop. z Tikovic.

Všech žáků na počátku školního roku bylo zapsáno 97, z toho 52 chlapců a 45 dívek.

Ze školního almanachu, rok 2002 

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice