Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Realizované projekty

Projekty ve fázi žádosti

1.

Na MAS Bobrava jsme předložili žádost na vybavení tříd ZŠ a MŠ. Jedná se o vybavení novými okenními roletami v MŠ a ZŠ, do tříd ZŠ také novým stropním osvětlením.

2.

Organizace Skutečně zdtavá škola vyhlásila dotační program na budováné jedlých školních zahrad. Předkládáme žádost na poskytnutí dotace ve výši 100.000,-Kč na vybavení na školní zahrady venkovním mobiliářem (stoly, lavice, ...), didaktickými dřevěbými panely a vybavením pro úkryt a krmení ptáků a hmyzu.

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice