Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Zahrada zdraví na ZŠ a MŠ Radostice

V roce 2021 získala obec Radostice dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu "Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2021", dotačním titulu DT 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti na projekt Zahrada zdraví na ZŠ a MŠ Radostice, a to ve výši 70.000 Kč.

Cílem projektu je vybudování kreativního a užitečného prostoru pro pobyt dětí mateřské a základní školy. Výsadba ovocných stromů a keřů, bylinná zahrada léčivých rostlin bude poskytovat podněty pro venkovní učení žáků školy a zároveň rostliny budou kultivovat školní zahradu, která je v tomto ohledu nedořešená. Školní zahrada má v obci dobře dostupnou polohu a v odpoledních hodinách bude poskytovat i prostor pro pobyt rodin s dětmi. Školní zahrada je během celého roku pravidelně využívána základní a mateřskou školou k relaxaci i výuce, avšak zvláště v teplých dnech je prostor velice vyhříván sluncem. Proto budou rostliny vysazované také za účelem ochlazování prostoru. Všechny rostliny jsou vybírány s ohledem na podmínky stanoviště. Prostory pro léčivky a bylinky a prostor pro keře jsou slunná stanoviště, proto jsou vybírány rostliny, které dobře snáší přímé slunce a menší zálivku. Na školní zahradě máme v úmyslu vybudovat prostředí, které bude poskytovat motivaci k učení se zážitkem a zkušeností. Právě činnostní učení přináší dětem a žákům nejtrvalejší poznatky a významnou měrou buduje jejich postoje. Naše škola má výjimečnou polohu v blízkosti přírodního parku Bobrava, a proto se takřka denně, na pravidelných vycházkách mateřské školy a školní družiny, věnujeme otázkách ochrany přírody. Právě v přístupu a míře ekologické výchovy ve vzdělávání a dále také v důrazu na racionální stravování chce být naše škola jedinečnou. Výběr rostlin bude respektovat místní klimatické podmínky a také jejich upotřebitelnost ve školním stravování. Výběr bude obsahovat pouze stromy a keře s jedlými plody. Bylinky a léčivé rostliny se budou vysazovat vytrvalé i letničky. Obec Radostice ve spolupráci se základní školou zpřístupní školní zahradu od příštího kalendářního roku široké veřejnosti pro možnost se setkávat v kultivovaném prostředí. Proto bude místo školní zahrady sloužit také jako komunitní prostor, umožňující hry dětí, sousedská setkání a relaxaci. Bude vysázeno 14 ks stromů, 48 keřů, 42 bylin. Budou umístěny 3 ks vyvýšených záhonů a 4 ks laviček.

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice