Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Český jazyk a čtení

Za jeden z nejpodstatnějších návyků, který by děti měly během školní docházky získat, je pravidelné čtení. Čtení s porozuměním a kritické myšlení je základem pro získávání poznatků a schopnost samostatného uvažování. Proto se v hodinách čtení zaměřujeme na to, aby právě návyk čtení a porozumění měly děti možnost během výuky získat. 

Ke společnému čtení ve škole je víc než vhodné, aby děti četly také pravidelně doma. Mnohdy může být obtížné vybrat vhodnou a kvalitní knížku, proto jsme připravili seznam doporučené četby. Tak mají děti i rodiče pomocníka s výběrem knih, které jsou pro daný věk dětí vhodné a také přináší potřebnou literární kvalitu. 

Ve škole jsme zvolili jednotný přístup k budování čtenářské gramotnosti a jedním z prvků je vedení čtenářských deníků. Díky nim si žáci lépe  uchovávají vzpomínky na přečtené knihy a rozvíjí svoje čtenářské dovednosti. V jednotlivých třídách si paní učitelky stanovují, kolik knih mají děti přečíst za školní rok a co má záznam o knize obsahovat.

 

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice