Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Zápis pro školní rok 2024/2025

Zápis budoucích prvňáčků bude probíhat ve středu 17.dubna. 2024 od 13:30 hodin. Rezervace času zápisu zde.

K zápisu je zapotřebí s sebou přinést – "ZŠ zápis – přihláška", "ZŠ zápis – zápisní list", rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.

Zápis probíhá formou motivačního pohovoru, během kterého je mapována školní zralost a připravenost dítěte pro vstup do školy. 

Motivační pohovor je veden na jednotlivých stanovištích, kde se střídají klidové a pohybové aktivity. Je sledována například sociálně emoční zralost — úroveň myšlení, pozornosti a paměti, správná výslovnost, znalost základních barev, matematické představy, znalost geometrických těles, počítání do 10, správné držení psacího náčiní, pravolevá vyhraněnost, grafomotorika a koordinace pohybů, zraková a sluchová analýza a syntéza. Během motivačního pohovoru nejsou přítomni rodiče. 

 

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice