Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Školní družina

ZAHAJOVACÍ INFORMACE 2023/2024

- telefon: 725 774 797

- e-mail: sdradostice@radostice.cz

- vychovatelky: Jana Kratochvílová - I. oddělení

                        Jana Davidová - II. oddělení

- provoz pondělí – pátek, po skončení vyučování do 16.30

- od 5. 9. běžný provoz, i ranní družina od 6.30 do 7.45

- obědy pro přihlášené od 5. 9.

- školní svačiny pro přihlášené od 6. 9.

 

 Prosíme, aby byly zápisní lístky kompletně vyplněné a odevzdané do 5. 9. 2022. Veškeré změny v přihlášce (zejména odchody) a OMLOUVÁNÍ vždy pouze PÍSEMNĚ - na samostatnou omluvenku (k dispozici v ŠD, nebo ke stažení níže).

Na telefonáty a sms nebude při omlouvání brán žádný zřetel.

Školné je 150,- Kč/měsíc, období září-prosinec 2023 (600,- Kč) je splatné do konce září 2023 a období leden-červen 2024 (900,- Kč) do konce ledna 2023. 

Částka se hradí převodem na účet školy č: 218213076/0300 - do poznámky uvést "školné ŠD + příjmení žáka".

 

Do družiny a na pobyt venku doporučujeme žákům vhodné a pohodlné převlečení a obuv.

 

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice