Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

11. OP JAK - moderní škola ZŠ a MŠ Radostice

Projekt OP JAK je financován z EU.

V rámci dotační výzvy MŠMT  projektu OP JAK jsme byli podpořeni částkou 902 500Kč.

Náš projekt OP JAK - moderní škola ZŠ a MŠ Radostice je zaměřen na podporu inovativních metod výuky a zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků.

 

Projekt je určen pro aktivity mateřské školy, základní školy a školní družiny v odbobí 6/2023 - 12/2025.

 

Hlavními aktivitami projektu jsou:

- projektové dny ve škole nebo mimo školu za účasti odnorníků z praxe

- propojení formálního a neformálního vzdělávání

- vzdělávání pedagogických pracovníků

- návštěvy škol a sdílení zkušeností v ČR i v zahraničí

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice