Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Moderní výuka

Naše škola realizuje projekt Moderní výuka, reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009673 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt je zaměřen na:

MŠ: osobnostně profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ, rozvojové aktivity MŠ – projektový den ve škole, projektový den mimo školu.

ZŠ: osobnostně profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogických pracovníků v ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity v ZŠ, rozvojové aktivity v ZŠ – projektový den ve škole, projektový den mimo školu, využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

ŠD: osobnostně profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD, zájmové a rozvojové aktivity ŠD (klub zábavné logiky a deskových her, klub komunikace v cizím jazyce)

Hlavními cíli projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích , zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

Tento projekt je spolufinancován EU.

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice