Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

O nás

Mateřská škola Radostice je dvoutřídní školou s kapacitou 34 dětí a sídlí v budově základní školy. Mateřskou školu navštěvují zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let. Prostory tříd jsou využívány ke všem řízeným i spontánním  činnostem a jsou zde tematické herní koutky. Děti pravidelně cvičí a pobývají venku na školním hřišti, školní zahradě, sokolovně nebo v okolí školy.

Kdo se stará o vaše děti:
třída Motýlci - Irena Obleserová (zástupce ředitele pro MŠ), Lucie Kupská
třída Kuřátka - Lenka Urbanová, Miroslava Pešková, asistentka pedagoga Mgr. Monika Kokoliová

provozní MŠ - Jitka Mašíčková
kuchařky- Zdeňka Drábková, Jana Klimová
 

Provoz mateřské školy je denně  6:30– 16:30.                                                                                                                                                                                                 

Telefon do MŠ: 725 729 593 (Kuřátka), 606 062 293 (Motýlci)                                                                                                                                                                                           

Email: msradostice@radostice.cz

 

Velice nás těší, že rodiče mají zájem o dění ve školce a  funguje spolupráce mezi rodiči a školou, například při společných akcích jako jsou besídky, dílničky a  různá setkání.

Rádi bychom poděkovali všem našim sponzorům z řad rodičů, jejichž podpory si velice vážíme a je pro nás nenahraditelnou.

 

Kolektiv ZŠ a MŠ Radostice

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice