Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Výuka

Výuka v naší škole probíhá většinou v malotřídních kolektivech. Prvňáčci bývají samostatně, pokud to počet žáků dovolí. Dále  se spojují obvykle 2.+3.ročník, 4.+5.ročník.

U nás ve škole nezvoní !

Vyučování začíná v 8.00.

 

Odkazy na procvičování českého jazyka:

Odkazy na procvičování matematiky:

Odkaz na procvičování vlastivědy:

Odkazy na procvičování prvouky a přírodovědy:

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice