Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Anglický jazyk

Výuce angličtiny věnujeme zvýšenou pozornost. Už v 1. a 2. ročníku je časová dotace 2h týdně, od 3.třídy mají žáci 3h angličtiny týdně.

Navíc mohou žáci 2.-5.ročníku navštěvovat odpolední kurzy, které vede rodilý mluvčí přímo u nás ve škole.

 

Učíme se podle učebnic nakladatelství Oxford University Press:

1.ročník  - Happy House 1 , New Edition- Class book, Activity book

2.ročník - Happy House 2 - Class book, Activity book

3.ročník - Chit Chat 1 - Class book, Activity book

4.ročník  - Chit Chat 2 - Class book, Activity book

5.ročník - Project 1 - 4th Edition -  Class book, Activity book

Odkazy na poslechy k učebnicím

HAPPY HOUSE 1, 2

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_house_new?cc=cz&selLanguage=cs

 

CHIT CHAT 1, 2

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs

 

PROJECT 1 - JEN PRACOVNÍ SEŠIT

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/project_fourth_WB?cc=cz&selLanguage=cs

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice