Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Mgr. Barbora Křížová – ředitelka školy, třídní učitelka ve 3. a 5.ročníku

Mgr. Barbora KřížováKdo jsem?

 • Učitelka 1. a 2. st.ZŠ, (Pdf MU Brno – specializace HV), učím od roku 2001 (od 2015 v ZŠ Radostice).
 • Trenér plavání, lektorka anglického jazyka, lektorka canisterapie.
 • Finanční a investiční poradce 2010–2016.
 • Ředitelka školy v Radosticích od roku 2020.

Co mě baví a zajímá, co mám ráda?

 • Jsem ráda s dětmi, jsou pro mě energií, radostí a inspirací. Učit děti je pro mě dennodenní zážitek a ta nejlepší práce.
 • Baví mě se stále vzdělávat a hledat inspirace.
 • Mám ráda knížky, nejraději si čtu se synem.
 • Miluji přírodu a zvířata, nejvíc pejsky. 
 • Mám ráda hudbu, jakoukoli dobrou. Ráda zpívám, ráda si hraju na klavír a na kytaru. Ráda chodím do divadla.
 • Mám ráda sport, hraji tenis nebo jezdím na kole.
 • Ráda se inspiruji zkušenostmi druhých.
 • Cítím se dobře, když mohu posouvat lidi a věci kolem sebe dopředu. smiley

Co mě nejvíc ovlivnilo?

 • Studium na PdF MU Brno a kurzy angličtiny.
 • Studium managementu, marketingu a finančních trhů.
 • Četba knih.
 • Překonání nemoci.
 • Výchova syna.smiley

Kontakt: zsradostice@radostice.cz

Konzultační hodiny:  středa 14:15 - 15:15 nebo kdykoli po předchozí domluvě


Mgr. Soňa Vrzalová – třídní učitelka 1. ročníku

Mgr. Soňa VrzalováKdo jsem?

 • Vystudovala jsem brněnskou Masarykovu univerzitu – učitelství pro 1. stupeň.
 • Děti učím od roku 1995, nejprve v mateřské škole, od roku 2002 na základní škole.
 • Jsem trenérka plavání.

Co mě baví a zajímá, co mám ráda?

 • Baví mě učit děti a práce s nimi, sledovat, jaké dělají pokroky.
 • Ráda čtu, sportuji – plavání, lyžování, jízda na kole, bruslení.
 • Mám ráda přírodu, zvířata a hlavně vycházky s naším pejskem.
 • Ráda si zahraji na klavír a zazpívám.

Co mě nejvíc ovlivnilo?

 • Studium na SPgŠ v Boskovicích a na PdF MU.
 • Četba odborné literatury a knih.

Kontakt: vrzalova@radostice.cz

Konzultační hodiny: středa 14:15 - 15:15 nebo kdykoli po předchozí domuvě


Mgr. Hana Toflová – třídní učitelka 2. a 4. ročníku, zástupce ředitele pro ZŠ

Mgr. Hana ToflováKdo jsem?

 • Vystudovala jsem střední pedagogickou školu a Masarykovu univerzitu v Brně.
 • Od roku 1987 jsem začala učit na naší základní škole jako vychovatelka školní družiny a od roku 1999 jako učitelka.
 • Ve škole působím jako speciální pedagog.

Co mě baví a zajímá, co mám ráda?

 • Největší relax – zahrada a malý vnouček.
 • Mám ráda květiny, přírodu, české filmy, pohádky, pořady o přírodě a zvířatech.
 • Moc mě těší, že se děti z naší školy rády vracejí na místa, kde jsme spolu prožili podnětné nebo veselé okamžiky.smiley

Kontakt: toflova@radostice.cz

Konzultační hodiny: středa 7:00 - 8:00 nebo kdykoli po předchozí domluvě

 


Ing. Iveta Kulihová – třídní učitelka 3. a 5. ročníku

Ing. Iveta KulihováKdo jsem?

 • Vystudovala jsem bakalářský obor Hotelnictví, gastronomie a turismus na Slezské univerzitě v Opavě a následně inženýrský obor Marketing a management.
 • Během rodičovské dovolené jsem vystudovala pedagogické minimum na Mendelově univerzitě v Brně.
 • Vyučovala jsem ekonomické předměty na Vyšší odborné škole a na Obchodní akademii.

Co mě baví a zajímá, co mám ráda?

 • Čas strávený s našimi dětmi a pejskem. Rádi chodíme do přírody, houbaříme.
 • Baví mě lyžování, snowbaording, jízda na elektrokole v terénu.
 • A taky fandím dobrému hokeji.smiley

Kontakt: kulihova@radostice.cz

Konzultační hodiny: úterý 11:00 - 12:00 nebo kdykoli po předchozí domluvě


Mgr. Monika Kokoliová – asistentka pedagoga v 1.ročníku

Mgr. Monika KokoliováKdo jsem?

 • Asistentka pedagoga (FSS UTB Zlín – specializace sociální pedagogika).
 • Asistenta pedagoga dělám od roku 2018.
 • Pracovala jsem jako sociální pracovník 2007–2009.
 • V ZŠ a MŠ Radostice pracuji od roku 2022.

Co mě baví a zajímá, co mám ráda?

 • Mám ráda děti, pracovat s dětmi bylo vždy mým přáním.
 • Baví mě poznávat nové věci, vzdělávat se.
 • Ráda čtu, nejraději knihy od Agathy Christie.
 • Jezdím ráda na výlety, nejraději vlakem a se svými dětmi.
 • Navštěvujeme muzea vlaků a železnice.
 • Mám ráda zvířata a přírodu.

Co mě nejvíc ovlivnilo?

 • Studium sociální pedagogiky.
 • Práce s dětmi.
 • Četba.

Lucie Ambrožová – asistentka pedagoga ve 3.ročníku

Lucie AmbrožováKdo jsem?

 • Od roku 2023 se starám o úklid v ZŠ Radostice.
 • Dříve jsem pracovala jako knihovnice.

Co mě baví a zajímá, co mám ráda?

 • Mám ráda sport, ráda fandím synovi na fotbale.smiley
 • Mám ráda procházky v přírodě s našimi pejsky.
 • Ráda si přečtu dobrou knihu.
 • Nejraději trávím čas se svou rodinou.

Jana Kratochvílová – učitelka, asistentka pedagoga ve 4. ročníku, vychovatelka ŠD – 1. oddělení

Jana KratochvílováKdo jsem?

 • Vychovatelka ve školní družině v ZŠ Radostice od roku 2015.
 • Asistent pedagoga v ZŠ Radostice od roku 2019.
 • Od roku 2022 učím na naší základní škole výchovy.

Co mě baví a zajímá, co mám ráda?

 • Ráda si přečtu zajímavou knihu.
 • Mám ráda sport, jízdu na kole.
 • Ráda trávím čas se svou rodinou.

Kontakt : kratochvilova@radostice.cz

 


Irena Obleserová – učitelka MŠ ve třídě Motýlků, zástupce ředitele pro MŠ

Irena ObleserováKdo jsem?

 • Pro učitelství jsem se rozhodla již na základní škole, věděla jsem, že chci pracovat s dětmi.
 • Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu ve Znojmě, obor učitelství v MŠ.
 • Práci učitelky v MŠ jsem se věnovala ihned po studiu a baví mě a naplňuje dodnes.
 • „Na chvíli“ jsem si odskočila na mateřskou dovolenou, mám tři děti.
 • Pracovala jsem i v rodinné firmě, kde jsem měla na starost administrativu.
 • K práci učitelky v MŠ jsem se vracela po malé přestávce (potřebuji akcismiley, ne kancelář).

Co mě baví a zajímá, co mám ráda?

 • Baví mě hlavně moje práce, děti jsou pro mě inspirací, zdrojem energie.
 • Mám ráda aktivní život, sport přírodu, zvířata – psi vedou.
 • Ráda vymýšlím pro děti nové a zajímavé věci, předávám jim zkušenosti a baví mě být jejich průvodcem na cestě za poznáváním okolního světa.

Co mě nejvíc ovlivnilo?

 • Studium svého oboru a propojení s praxí.
 • Vědomí, že chci učit děti.
 • Štěstí, že jsem měla možnost během své učitelské praxe poznat a pracovat s lidmi, kteří svoji práci dělali srdcem a přidávali do ní velký kus sebe.

Kontakt: obleserova@radostice.cz

 


Lenka Urbanová – učitelka MŠ ve třídě Motýlků

Lenka UrbanováKdo jsem?

 • Učitelka mateřské školy (Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno – obor předškolní a mimoškolní pedagogika) V MŠ pracuji 6 let, předchozí zaměstnání byly vždy kancelářské profese (Integrovaná střední škola Purkyňova – obor ekonomicko-administrativní). 
 • Vedu kroužek cvičení pro mladší školní děti

Co mě baví a zajímá, co mám ráda?

 • Mám ráda přírodu a zvířata.
 • Miluji teplo a slunce – takže nemám ráda zimu, sníh a teplé oblečení. smiley
 • Mám ráda hudbu a ráda dětem čtu.
 • Ráda tvořím, šiji, pracuji s různorodými materiály.
 • Ráda tvořím fotokoláže.
 • Mám radost z dětí – jsou naší budoucností, naším odrazem, ráda s nimi komunikuji, baví mě pozorovat jejich posun, jsem ráda, že mohu být jejich součástí.
 • Ráda se zdokonaluji a učím novým věcem.
 • Chtěla bych se dále zdokonalovat v oblasti logopedie.
 • Mám ráda život v malé obci.
 • Miluji svoji rodinu. smiley

Kontakt: urbanova@radostice.cz


Bc. Žaneta Holcmannová - učitelka MŠ ve třídě Kuřátek

Kdo jsem?

 • Po střední škole jsem pracovala v domově pro zdravotně postižené, poté mně cesta zavedla do mateřské školy Radostice, kde pracuji od roku 2011.
 • Vystudovala jsem celoživotního vzdělávání v oboru speciální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně a bakalářský obor Učitelství pro mateřské školy na Ostravské univerzitě.
 • Mám kurz logopedického asistenta.
 • Pocházím a bydlím v Radosticích, mám 2 dcery.

Co mě baví a zajímá, co mám ráda?

 • Ráda trávím volný čas se svoji rodinou.
 • Ráda sportuji, od malička se věnuji fotbalu, ráda jezdím na kole, plavu, hraji tenis.
 • Trénuji děti ve fotbale.
 • Chováme spoustu zvířat – pejsky, korely, želvy, agamy a rybičky.
 • Ráda pro děti vymýšlím a připravuji akce a aktivity nejen ve školce, ale i v naší obci.
 • Mám ráda hudbu, tanec, zpěv, hraji na klavír, flétnu a učím se na kytaru.
 • Zajímám se o změny a nové inspirace ve svém oboru, ráda se učím novým věcem.

Miroslava Pešková – učitelka MŠ ve třídě Kuřátek

Miroslava PeškováKdo jsem?

 • Pocházím z Radostic u Brna.
 • Jsem začínající učitelka v MŠ Radostice.
 • Studuji předškolní a mimoškolní pedagogiku na vyšší odborné škole.
 • Od 16 let jsem jezdila jako praktikantka na tábory.

Co mě baví a zajímá, co mám ráda?

 • Jsem moc ráda mezi dětmi, jejich energie mě neskutečně nabíjí.
 • Baví mě s dětmi pracovat a předávat jim svoje zkušenosti a rady.
 • Baví mě se stále vzdělávat v různých oborech…
 • Naslouchám lidem, ráda jim vždy pomůžu a poradím, s čím mohu.
 • Ve volném čase chodím ráda do přírody, kde mohu v klidu přemýšlet nad svými nápady.
 • Ráda se věnuji sportu, jako je třeba tanec, jízda na kole, plavání nebo bruslení.
 • Ráda poslouchám hudbu, zpívám a snažím se neustále zdokonalovat ve hře na klavír

Co mě nejvíce ovlivnilo?

 • Studium ekonomiky a managementu – 1 semestr na UTB ve Zlíně.
 • Současné studium předškolní a mimoškolní pedagogiky, kde se dozvídám spoustu nových a užitečných věcí.
 • Účast na letních táborech pro děti.
 • Kurzy a semináře, kterých jsem se mohla zúčastnit.

Kontakt: peskova@radostice.cz


Jana Davidová – zástupce ředitele pro ŠD, vychovatelka ŠD – 2. oddělení, vedoucí ŠJ, hodpodářka školy

Jana DavidováKdo jsem?

 • Vychovatelka ve školní družině v Radosticích od šk. r. 1999/2000.
 • Hospodářka školy a vedoucí školní jídelny od r. 2021.

Co mě baví a zajímá, co mám ráda?

 • Ráda jezdím na kole.
 • Mám ráda procházky v přírodě a čtení knih.
 • Ráda sleduji dokumentární pořady, především o cestování, historii a přírodě.

Každou životní zkušenost, ať už pozitivní nebo negativní, beru jako přínos.

Kontakt: davidova@radostice.cz


Zdeňka Drábková – vedoucí kuchařka

Zdeňka DrábkováKdo jsem?

 • Pracuji jako kuchařka ve školní jídelně od roku 2002.
 • Vystudovala jsem střední ekonomickou školu.

Co mě baví a zajímá, co mám ráda?

 • Vaření je mým koníčkem, jsem ráda s dětmi a těší mě, když stravníkům chutná.smiley
 • Mám ráda přírodu, chodím s pejskem na procházky a ráda cestuju.
 • Pěstuju květiny  a baví mě práce na zahrádce.
 • Luštím křížovky, jezdím na kole a ráda také plavu.

Jana Klimová – kuchařka

Jana Klimová, kuchařkaKdo jsem?

 • Bydlím v Petrovicích u Moravského Krumlova.
 • Od 1. ledna 2023 pracuji v MŠ a ZŠ Radostice jako kuchařka.
 • Studovala jsem na SOU Přímětice kuchařka pro přípravu jídel.
 • Mám sedmiletou praxi v restauraci Hevlín Duty free shop.
 • Po mateřské dovolené jsem pracovala jako prodavačka v obuvi a potravinách, práce s lidmi mě velmi bavila a naplňovala.
 • Při mateřské dovolené jsem si udělala kurz kadeřnice, je to můj koníček doposud.
 • Jako prodavačka v potravinách jsem si udělala kurz na balení dárků, bonboniér apod.
 • Byla jsem členem TJ a věnovala jsem se pořádáním akcí pro děti.

Co mě baví a zajímá, co mám ráda?

 • Ráda se učím nové věci.
 • Volný čas trávím nejvíc s rodinou.
 • Miluji hudbu, tanec, knihy.
 • Ráda se věnují pečení a ráda objevuji nové recepty.

Co mě nejvíce ovlivnilo?

 • Každá práce je pro mě velkou zkušeností a výzvou, což znamená být trpělivá, slušná, obětavá a usměvavá.

Jitka Mašíčková – provozní MŠ

Jitka MašíčkováKdo jsem?

 • Pocházím z Měnína.
 • Vyučila jsem se švadlenou.
 • 12 let jsem pracovala ve Výrobním družstvu v Brně.
 • Od prosince 2022 jsem v MŠ jako uklízečka.

Co mě baví a zajímá?

 • Mám ráda ruční práce, nejvíce háčkování a šití.
 • Ráda chodím do přírody. 
 • Volný čas nejraději trávím se svoji rodinou.
 • Miluji zmrzlinu a ráda se směju.

Tomáš Chrást – školník

Tomáš Chrást – školníkKdo jsem?

 • Na zdejší základní škole pracuji jako školník od února 2021.

Co mě baví a zajímá, co mám rád?

 • Zajímá mě vše kolem kutilství a motorismu.
 • Velice rád jezdím na motorce a poznávám naši vlast a zahraničí.

Zaměstnanci školy ve školním roce 2024-2025

Pedagogové

Mgr. Barbora Křížová – ředitelka školy, třídní učitelka 3. a 5.ročníku

Mgr. Soňa Vrzalová - třídní učitelka 1. ročníku     

Mgr. Hana Toflová – třídní učitelka 2.a 4. ročníku, zástupce ředitele pro ZŠ     

Ing. Iveta Kulihová - třídní učitelka 3. a 5. ročníku   

Mgr. Monika Kokoliová - asistentka pedagoga v 1.ročníku

Jana Kratochvílová - učitelka,asistentka pedagoga ve 4.ročníku, vychovatelka ŠD  

Lucie Ambrožová - asistentka pedagoga ve 3.ročníku          

Jana Davidová –  zástupce ředitele pro ŠD, vedoucí ŠJ, hodpodářka školy     

Irena Obleserová – zástupce ředitele pro MŠ, třídy Motýlků                                         

Lenka Urbanová – učitelka, třída Motýlků     

Bc. Žaneta Holcmannová – učitelka, třída Kuřátek

Miroslava Pešková - učitelka, třída Kuřátek     

 

 

Správní zaměstnanci                    

Zdeňka Drábková – vedoucí kuchařka     

Jana Klimová - kuchařka                                      

Jitka Mašíčková - provozní MŠ, úklid ZŠ

Tomáš Chrást - školník     

 

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Hana Toflová - speciální pedagog

Mgr. Barbora Křížová - školní metodik prevence                                           

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice