Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Opatření v provozu školy

Ředitelské volno nebo přechod na distační výuku se vyhlašuje pouze v případě, kdy není možní osobní přítomnost pedagogických pracovníků ve škole a není možné zajistit prezenční výuku. Pro oba instituty, tedy mimořádného ředitelského volna nebo mimořádného vzdělávání distančním způsobem,  celkový rozsah 10 dnů.

 

Preventivní antigenní
testování a trasování ve školách
od ledna 2022


Vážení rodiče, od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí
a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných,
tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo
nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

Seznam odběrových míst PCR testů najdete na: https://crs.uzis.cz

Co dělat, pokud má vaše dítě pozitivní antigenní test?
Pokud vyjde vašemu dítěti antigenní test pozitivní, není třeba kvůli žádance kontaktovat praktického lékaře. Škola vás bude informovat,
jakým způsobem bude vašemu dítěti vystavena žádanka. Existují dvě možnosti:
Dostanete SMS zprávu s číslem eŽádanky.
Po obdržení této zprávy půjdete na libovolné odběrové místo, které provádí PCR testy na základě žádanky.
U některých míst je třeba nejdříve rezervovat termín.

Co dělat, pokud je výsledek PCR testu pozitivní?
Pokud je výsledek PCR testu vašeho dítěte pozitivní, kontaktujte praktického lékaře pro děti a dorost. Následně vás bude
kontaktovat krajská hygienická stanice nebo budete vyzváni k sebetrasování.
Nově platí povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná o testování ve škole nebo například nákazu v rámci rodiny.

Co se stane, když vyjde spolužákovi pozitivní antigenní test?
Pokud se tak stane během pondělního testování, pozitivní dítě se již nezúčastní výuky. Ostatní ve škole zůstávají.
Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni
spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou oddělené od dalších žáků.

Co bude následovat, když se vaše dítě potká ve škole s pozitivním na covid-19?
Vaše dítě se může ve škole potkat s žákem, kterému vyšel pozitivní výsledek PCR testu. Pokud škola předá všechny potřebné informace
krajské hygienické stanici, dostanete SMS zprávu, která bude obsahovat číslo eŽádanky, nařízení karantény a instrukce k PCR testu.
Už není třeba sebetrasování, ani neočekávejte telefonát z trasovacího centra.
Pokud se něco nepovede nebo byl kontakt mimo školu, dostanete SMS zprávu s výzvou k sebetrasování.
V takovém případě prosíme, využijte možnost sebetrasování, významně tím urychlíte celý proces.

Pokud je výsledek PCR testu negativní vaše dítě se vrací do běžné výuky.
Dítě dostane od školy písemné potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu. Toto potvrzení donesete na libovolné odběrové
místo, které provádí PCR testy na základě žádanky. U některých míst je třeba nejdříve rezervovat termín. Potvrzení, které obdržíte od školy, není certifikátem použitelným pro přístup ke službám a akcím nebo pro cestování.

Žáci školy a všechny dospělé osoby vstupující do školy musí nosit respirátory, žáci nosí alespoň chirurgickou roušku, děti v MŠ mít roušku nemusí.

Při pobytu ve třídě mohou žáci a očkovaní učitelé být bez roušky (respirátoru).

Vstup do budovy je umožněn pouze zaměstnancům školy a žákům, pro všechny ostatní osoby je vstup umožněn pouze v odůvodněných případech.

 

Žádáme všechny, aby veškeré záležitosti ve škole vyřizovali telefonicky nebo emailem.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.

Pokud dítě/žák/zaměstnanec má příznaky rýmy, kašle apod. způsobené alergií, pak musí přinést potvrzení od praktického lékaře o trvání chronického onemocnění. Pokud se příznaky objeví během pobytu ve škole, je ditě/žák izolován, nosí roušku a je neprodleně přivolán zákonný zástupce. Jako běžnou se hodnotí teplota do 37st.C.

 

Ve třídách se během hodin a přestávek pravidelně a intenzivně větrá.

Po umytí rukou používáme k osušení pouze jednorázové papírové ručníky a následně také dezinfekci.

V případě, že ve třídě chybí více než 50%žáků, celá třída přechází na distanční výuku, která je pro žáky a předškolní děti povinná.

 

Školní družina je  v provozu denně 6.30- 16.30 pro všechny ročníky bez omezení.

 

Úplata za vzdělávání v MŠ a ŠD bude  poměrným způsobem ponížena za dobu, kdy by byla MŠ nebo ŠD uzavřena. Přeplatek na školném bude převeden na další školní rok, nebo vrácen.

 

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice