Základní škola a Mateřská škola Radostice
Škola rodinného typu – rozšířená výuka anglického jazyka – zaměření na zdravý životní styl

Proč k nám

Jsme moderní škola, která poskytuje svým žákům nadstandartní podmínky výuky:

 • malé kolektivy tříd (10-15 žáků)

 • přátelská  atmosféra školy, do které se děti těší

 • individuální přístup ke každému dítěti

 • čtenářská gramotnost a rozvoj čtenářství je jednou z našich priorit

 • výuka anglického jazyka od 1. třídy a rodilý mluvčí

 • orientace na enviromentální a ekologické projekty

 • moderní výukové trendy, využití multimédií, projektová výuk

 • čtvrtletní formativní hodnocení pokroku žáka

 • škola otevřená rodičům - program "Rodiče vítáni"

 • konzultace formou tripartit rodič-dítě-učitel

 • kulturní a společenské akce pro děti i rodiče

 • doučování pro děti ohrožené školním neúspěchem

 • široké spektrum zájmových kroužků pro aktivní děti

Naše děti po ukončení 5. třídy plynule a bez potíží pokračují na 2. stupni základních škol nebo na osmiletých gymnáziích.

 

Naše vize

Učíme metodami porgramu "Začít spolu", vzděláváme žáky pro praktický život a v učivo propojujeeme v souvislostech. Podněcujeme jejich zájem o poznání. Vedeme žáky k budování racionálních, demokratických názorů a postojů ke společnosti a ke světu. Rozvíjíme jejich dovednosti, znalosti, hodnoty a kompetence potřebně k úspěšnému uplatnění v životě. 

Naše priority v oblasti vzdělávání:

vysoká úroveň a nároky vzdělávání
rozvoj potenciálů každého dítěte
nadstandardní výuka angličtiny

Naše priority v oblasti sociální:

individuální přístup
bezpečné prostředí
otevřená komunikace

 

 

           
Jihomoravský kraj  MAS Bobrava   Rodiče vítáni

MODERNIZACE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ RADOSTICE

publikační systém: Synetix
©2018-2024 Základní škola a Mateřská škola Radostice